Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

KHINH HẠM LỚP Giang Đông, TYPE 053K

Tổng quan:– Chiều dài: 103 m– Độ rộng: 10,8 m– Mớn nước: 3,1 m– Lượng giãn nước: 1674 tấn, 1924 tấn (đầy tải)– Thủy thủ đoàn: 200 người– Động lực đẩy: 2 trục, 2 động …