CẤP BẬC QUÂN SỰ (Military rank)

Cấp bậc quân sự là một hệ thống gồm các mối quan hệ thứ bậc trong lực lượng vũ trang, cảnh sát, cơ quan tình báo hoặc các tổ chức khác được tổ chức theo …

Linkebook này có gì?

Người đi học nghiêm túc luôn có một cuốn vở ghi tử tế. Tôi đang tự học trường đời, cũng có một cuốn vở ghi. Trang này là Cuốn sổ tay điện tử cá nhân, …

BẰNG TIẾN SĨ (Doctorate)

Bằng tiến sĩ (tiếng Anh – doctorate, từ tiếng Latin doctor, có nghĩa là “giáo viên”) hoặc bằng tiến sĩ là một bằng cấp học thuật sau đại học do các trường đại học và …

BẰNG CỬ NHÂN (Bachelor’s degree)

Bằng cử nhân (tiếng Anh – bachelor’s degree, từ tiếng Latin thời Trung cổ baccalaureus) hoặc tú tài (tiếng Anh – baccalaureate, từ tiếng Latin hiện đại baccalaureatus) là bằng đại học do các trường …

BẰNG THẠC SĨ (Master’s degree)

Bằng thạc sĩ (trong tiếng Anh – master, từ tiếng Latin magister) là bằng cấp học thuật sau đại học do các trường đại học hoặc cao đẳng cấp sau khi hoàn thành một khóa …

DÂN CHỦ (Democracy)

Dân chủ (tiếng Anh – democracy, từ tiếng Hy Lạp cổ: δημοκρατία, chuyển tự: dēmokratía, dēmos – “người dân” và kratos – “quyền cai trị”) là một hệ thống chính quyền trong đó quyền lực …

ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ (Political party)

Một đảng phái chính trị (political party) là một tổ chức điều phối các ứng cử viên để cạnh tranh trong cuộc bầu cử của một quốc gia cụ thể. Các thành viên của một đảng thường …

HỆ TƯ TƯỞNG (Ideology)

Một hệ tư tưởng (ideology) là một tập hợp các niềm tin hoặc triết lý được gán cho một người hoặc một nhóm người, đặc biệt là những người được tổ chức vì những lý …