Hiển thị: 1 - 10 của 87 kết quả

KHINH HẠM LỚP Nilgiri (2019)

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), Mazagon Dock Limited (MDL)– Nhà vận hành: Hải quân Ấn Độ– Lớp trước: Shivalik– Trị giá: ₹4.000 crore (tương đương với 590 triệu …

TÀU KHU TRỤC LỚP Visakhapatnam

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: Công ty TNHH đóng tàu Mazagon Dock (MDL)– Nhà sử dụng: Hải quân Ấn Độ– Lớp trước: Kolkata– Lớp sau: Dự án 18 “Tàu khu trục thế hệ tiếp …

TÀU HẢI CẢNH LỚP Zhaotou

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: Giang Nam– Nhà vận hành: Hải cảnh Trung Quốc (CCG)– Lịch sử phục vụ: 2015 – nay– Trong biên chế: 2015-2017– Đã lên kế hoạch: 2– Hoàn thành: 2– …

TÀU TUẦN TRA LỚP Đức Hồng (Tuzhong)

Tổng quan:– Nhà sử dụng: Hải cảnh Trung Quốc (CCG)– Nhà máy đóng tàu: Trung Hoa (Thượng Hải)– Lượng giãn nước: 2.300 tấn (tiêu chuẩn); 3.600 tấn (đầy tải)– Lịch sử phục vụ: 1980 – …

TÀU KHU TRỤC Type 42

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: Vickers, Cammell-Laird, Thợ săn thiên nga, Vosper Thorneycroft, CFNE Argentina– Nhà vận hành: Hải quân Hoàng gia (1975-2013); Hải quân Argentina (1976-nay)– Lớp trước: Type 82 (Anh); Py (Achentina)– …

USV (Unmanned surface vehicle)

USV là từ viết tắt cho “unmanned surface vehicle” (phương tiện mặt nước không người lái), “unmanned surface vessel” (tàu mặt nước không có người) hoặc “uncrewed surface vessel” (tàu mặt nước không có thủy …