Hiển thị: 1 - 10 của 18 kết quả

CHIẾN TRƯỜNG (Theater)

Trong tác chiến, chiến trường (theater hoặc theatre) là khu vực diễn ra hoặc đang diễn ra các sự kiện quân sự quan trọng. Một chiến trường có thể bao gồm toàn bộ vùng trời, …

CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ (Military campaign)

Là một ngôn ngữ còn trẻ, đối với Tiếng Việt mà nói, các khái niệm “military campaign” và “military operation” nói chung sẽ gây xoắn não. Hiểu một cách tóm lược, “campaign” về tiến hành …

CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ (Military operation)

Là một ngôn ngữ còn trẻ, đối với Tiếng Việt mà nói, các khái niệm “military campaign” và “military operation” nói chung sẽ gây xoắn não. Hiểu một cách tóm lược, “campaign” về tiến hành …

QUÂN ĐỘI (Army)

Một cách chung nhất, trong cách hiểu của phương Tây, nói đến Military là nói đến Lực lượng vũ trang của một quốc gia, Army cũng được hiểu như vậy ở một số nước và …

QUÂN ĐỘI (Military)

Một cách chung nhất, trong cách hiểu của phương Tây, nói đến Military là nói đến Lực lượng vũ trang của một quốc gia, Army cũng được hiểu như vậy ở một số nước và …

CHIẾN THUẬT HẢI QUÂN (Naval tactics)

Chiến thuật và học thuyết hải quân (Naval tactics and doctrine) là tên gọi chung của các phương pháp giao chiến và đánh bại tàu hoặc hạm đội đối phương trong trận chiến trên biển …