Hiển thị: 1 - 4 của 4 kết quả

ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ (Political party)

Một đảng phái chính trị (political party) là một tổ chức điều phối các ứng cử viên để cạnh tranh trong cuộc bầu cử của một quốc gia cụ thể. Các thành viên của một đảng thường …

HỆ TƯ TƯỞNG (Ideology)

Một hệ tư tưởng (ideology) là một tập hợp các niềm tin hoặc triết lý được gán cho một người hoặc một nhóm người, đặc biệt là những người được tổ chức vì những lý …