Hiển thị: 1 - 10 của 72 kết quả

TUYỆT VỌNG THẬT SỰ

Trong lịch sử, tôn giáo xuất hiện là do con người mất niềm tin vào thế tục. Giữa lúc bị áp bức đủ đường, cái khổ dồn họ đến chân tường, có khi gần với …

LỰC LƯỢNG KHÔNG QUÂN (Air force)

Lực lượng không quân (air force) theo nghĩa rộng nhất là nhánh quân sự quốc gia chủ yếu tiến hành tác chiến trên không. Cụ thể hơn, đó là nhánh của lực lượng vũ trang …

CĂN CỨ QUÂN SỰ (Military base)

Căn cứ quân sự (military base) là một cơ sở được sở hữu và vận hành trực tiếp bởi hoặc cho quân đội hoặc một trong các chi nhánh của quân đội, nơi trú ẩn …

CĂN CỨ HẢI QUÂN (Naval base)

Căn cứ hải quân (naval base hay navy base) được hiểu đơn giản là căn cứ quân sự thuộc sở hữu của hải quân. Căn cứ hải quân không chỉ là một nơi neo đậu …

LỮ ĐOÀN HẢI QUÂN (Naval brigade)

Lữ đoàn hải quân (naval brigade) là một đơn vị gồm các thủy thủ phục vụ trong vai trò chiến đấu trên mặt đất để tăng cường lực lượng trên bộ. Úc Trước Liên bang …

THAM MƯU TRƯỞNG (Chief of staff)

Chức danh “tham mưu trưởng” hoặc “trưởng phòng tham mưu” hoặc “chánh văn phòng” (chief of staff hoặc head of staff) xác định người lãnh đạo của một tổ chức phức tạp như lực lượng …

ĐẠI ÚY BAY (Flight lieutenant)

Đại úy bay (flight lieutenant, viết tắt – Flt Lt hoặc F/L) là cấp bậc sĩ quan sơ cấp được sử dụng bởi một số lực lượng không quân, có nguồn gốc từ Lực lượng …

THIẾU ÚY (Second lieutenant)

Thiếu úy (second lieutenant) là cấp bậc sĩ quan trong nhiều lực lượng vũ trang. Cấp bậc sĩ quan thấp nhất, thường được đặt dưới trung úy (lieutenant hoặc first lieutenant). Úc Cấp bậc thiếu …