Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

TÀU NGẦM DIESEL-ĐIỆN LỚP Challenger

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: Kokum– Nhà vận hành: Hải quân Cộng hòa Singapore– Lớp sau: Archer– Hoàn thành: 4– Hoạt động: 2– Đã nghỉ hưu: 2– Lượng giãn nước:+ 1.125 tấn (khi nổi)+ …