Hiển thị: 1 - 10 của 25 kết quả

KHAI MỞ CON MẮT THỨ BA

Con mắt thứ ba là một Luân xa phía trên liên quan đến bản chất tâm linh của bạn. Nó được kết nối với tuyến tùng và đóng vai trò tạo ra tầm nhìn xa …

MỆNH KHUYẾT THỦY

# Sinh từ: 19/2-4/5 dương lịch: Mùa Xuân nên Mộc vượng vì vậy mệnh khuyết KIM + THỔ.# Sinh từ: 5/5-7/8 dương lịch: Mùa hạ nên Hỏa vượng vì vậy mệnh khuyết THỦY + KIM.# …