Hiển thị: 1 - 10 của 10 kết quả

TÀU NGẦM DIESEL-ĐIỆN LỚP Challenger

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: Kokum– Nhà vận hành: Hải quân Cộng hòa Singapore– Lớp sau: Archer– Hoàn thành: 4– Hoạt động: 2– Đã nghỉ hưu: 2– Lượng giãn nước:+ 1.125 tấn (khi nổi)+ …

TÀU LẶN (Submersible)

Tàu lặn (submersible) là một phương tiện dưới nước cần được vận chuyển và hỗ trợ bởi một tàu thủy hoặc bệ đỡ, phương tiện mang lớn hơn. Điều này phân biệt tàu lặn với …

TÀU NGẦM MINI (Midget submarine)

Tàu ngầm loại nhỏ (midget submarine), còn được gọi là tàu ngầm mini (mini submarine) là bất kỳ tàu ngầm nào dưới 150 tấn, thường được vận hành bởi thủy thủ đoàn gồm 1 hoặc …

TÀU NGẦM SSP Type 216

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: ThyssenKrupp Marine Systems, Kiel, Đức– Tình trạng: ý tưởng (chưa ai đặt hàng)– Lớp trước:+ Dolphin+ Type 212+ Type 214– Lớp sau: Type 218SG– Kiểu loại: tàu ngầm SSP– …

TÀU NGẦM Type 214

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: Howaldtswerke-Deutsche Werft; Công ty đóng tàu Hellenic; Công nghiệp nặng Huyndai; Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering; Nhà máy đóng tàu hải quân Golcuk– Nhà vận hành: Hải quân Hy …

TÀU NGẦM DIESEL-ĐIỆN, AIP Type 212A

Là lớp tàu ngầm diesel-điện hiện đại bậc nhất trên thế giới do được trang bị động lực đẩy AIP, thiết bị UAV, vũ khí hiện đại, đa dạng và kết cấu thân vỏ tiên …

TÀU NGẦM

Tàu ngầm (“submarine” hoặc “sub”) là phương tiện thủy có khả năng hoạt động độc lập dưới nước. Nó khác với tàu lặn (submersible) – có khả năng dưới nước hạn chế hơn. Thuật ngữ …