TÀU NGẦM DIESEL-ĐIỆN LỚP Challenger

Tổng quan:
– Nhà máy đóng tàu: Kokum
– Nhà vận hành: Hải quân Cộng hòa Singapore
– Lớp sau: Archer
– Hoàn thành: 4
– Hoạt động: 2
– Đã nghỉ hưu: 2
– Lượng giãn nước:
+ 1.125 tấn (khi nổi)
+ 1.400 tấn (khi lặn)
– Chiều dài: 50 m
– Chiều rộng: 6,1 m
– Mớn nước: 5,1 m
– Động lực đẩy:
+ 1 x trục
+ 2 x diesel Pielstick
+ 1 x động cơ điện ASEA
– Tốc độ:
+ 15 hl/g (28 km/h), khi nổi
+ 20 hl/g (37 km/h), khi lặn
– Kíp vận hành: 23
– Khí tài: FAS
– Vũ khí:
+ 4 x 533 mm, ống phóng lôi
+ 2 x 400 mm, ống phóng lôi

Challenger là lớp tàu ngầm của Hải quân Cộng hòa Singapore (RSN). Chúng là phiên bản hiện đại hóa rộng rãi của các tàu ngầm lớp Sjöormen. ChallengerCenturion đã nghỉ hưu vào năm 2015, trong khi CenturionChieftain vẫn còn phục vụ đến nay (2023).

Lịch sử

Năm 1995, RSN mua lại một tàu ngầm lớp Sjöormen của Hải quân Thụy Điển, tiếp theo là 3 chiếc khác vào năm 1997. Người ta tin rằng lớp Challenger được mua để phát triển kiến ​​thức chuyên môn cần thiết về hoạt động tàu ngầm trước khi chọn một lớp tàu ngầm hiện đại để thay thế chúng, vì tất cả các tàu đều đã hơn 50 tuổi.

Hiện đại hóa

Các tàu ngầm lớp Challenger đã trải qua chương trình hiện đại hóa Riken phù hợp với các điều kiện hoạt động cụ thể của Hải quân Singapore. Vì các tàu ngầm được người Thụy Điển thiết kế để hoạt động ở Biển Baltic nên cần có nhiều sửa đổi khác nhau để chúng phù hợp với vùng biển nhiệt đới. Một chương trình nhiệt đới hóa toàn diện đã được thực hiện cho cả bốn tàu ngầm, bao gồm lắp đặt máy điều hòa không khí, hệ thống bảo vệ sinh vật biển và đường ống chống ăn mòn.

Tàu trong lớp
– RSS Challenger (nguyên là HSwMS Sjöbjörnen), biên chế thập niên 2000, nghỉ hưu 11/3/2015.
– RSS Conqueror (nguyên là HSwMS Sjölejonet), biến chế 22/7/2001, đang hoạt động.
– RSS Centurion (nguyên là HSwMS Sjöormen), biên chế 26/6/2004, nghỉ hưu 11/3/2015.
– RSS Chieftain (nguyên là HSwMS Sjöhunden), biên chế 24/8/2002 đang hoạt động./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *