Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

TÀU CHỈ HUY LỚP Blue Ridge

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: Nhà máy đóng tàu hải quân Philadelphia – LCC 19; Công ty Đóng tàu và ụ tàu Newport News – LCC 20– Nhà vận hành: Hải quân Hoa Kỳ– …