Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

QUÂN ĐỘI (Army)

Một cách chung nhất, trong cách hiểu của phương Tây, nói đến Military là nói đến Lực lượng vũ trang của một quốc gia, Army cũng được hiểu như vậy ở một số nước và …

QUÂN ĐỘI (Military)

Một cách chung nhất, trong cách hiểu của phương Tây, nói đến Military là nói đến Lực lượng vũ trang của một quốc gia, Army cũng được hiểu như vậy ở một số nước và …

CỜ HÀNG HẢI (Maritime flag)

Cờ hàng hải (maritime flag) là một loại cờ được chỉ định để sử dụng trên tàu, thuyền và các phương tiện thủy khác. Cờ hải quân (naval flags) được coi là quan trọng trên …