Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

QUỐC KỲ TÀU (Jack)

Xuất phát từ truyền thống của tàu thuyền đi biển phương Tây, trên tàu được treo một lá cờ gọi là “Jack”, đây là một dạng khác của quốc kỳ được mang trên tàu, gọi …

CỜ HIỆU (Ensign)

Cờ hiệu (ensign) là cờ hàng hải (maritime flag) được sử dụng để nhận dạng quốc gia của một con tàu. Cờ hiệu là lá cờ lớn nhất, thường treo ở đuôi tàu (phía sau …

CỜ CHIẾN (Battle ensign)

Cờ chiến (battle ensign) là tên được đặt cho một lá cờ hiệu lớn trong chiến đấu treo trên cột buồm tàu chiến ngay trước khi bước vào trận chiến. Trong tình huống có thể …