Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

CHỦ NGHĨA DUY VẬT LÝ (Physicalism)

Trong triết học, chủ nghĩa duy vật lý (physicalism) là quan điểm cho rằng “mọi thứ đều là vật lý”, rằng “không có gì vượt trên” vật lý, hoặc rằng mọi thứ đều phụ thuộc …