Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

CHỦ NGHĨA DÂN TÚY (Populism)

Chủ nghĩa dân túy (populism) là một loạt các quan điểm chính trị nhấn mạnh ý tưởng về “nhân dân” và thường đặt nhóm này cạnh “giới thượng lưu“. Nó thường gắn liền với tình …

GIỚI THƯỢNG LƯU, GIỚI TINH HOA (Elite)

Trong lý thuyết chính trị và xã hội học, tầng lớp thượng lưu (tiếng Anh – elite, tiếng Pháp – élite, từ tiếng Latin: eligere, nghĩa là “chọn lọc” hoặc “sắp xếp” hoặc “tinh hoa”) …