Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

TÊN LỬA CHỐNG NGẦM RPK-7 Veter

Tổng quan:– Kiểu loại: tên lửa chống ngầm– Trạng thái: đang phục vụ– Nhà phát triển: NPO Novator (СМКБ «Новатор»)– Nhà sử dụng chính: Liên Xô– Chiều dài: 11.000 mm– Đường kính: 650 mm– Khối …

TÊN LỬA CHỐNG NGẦM RPK-6 Vodopad

Tổng quan:– Kiểu loại: tên lửa chống tàu ngầm– Trạng thái: đang phục vụ– Nhà phát triển: Liên Xô OKB-8 (OKB “Novator”)– Nhà thiết kế trưởng: L.V. Lyulev (Лев Вениами́нович Лю́льев)– Lịch sử phát triển: …