Hiển thị: 1 - 4 của 4 kết quả

KINH TẾ HỌC (Economics)

Kinh tế học (tiếng Anh – economics, / ˌɛkəˈnɒmɪks, ˌiːkə- /) là một khoa học xã hội nghiên cứu về sản xuất (production), phân phối (distribution) và tiêu dùng (consumption) hàng hóa và dịch vụ …

Immanuel Kant

Tóm tắt:– Sinh: 22/4/1724, tại Königsberg, Vương quốc Phổ– Chết: 12/2/1804 (79 tuổi), tại Königsberg, Đông Phổ, Vương quốc Phổ– Giáo dục: Đại học Königsberg (BA; MA, 1755; PhD, 1755; PhD, 1770)– Kỷ nguyên: Thời …