Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

DI LẶC

Di Lặc, tiếng Phạn là Maitreya, nghĩa là “người có lòng từ” (Từ Thị), cũng có tên khác là Vô Năng Thắng, phiên âm Hán-Việt là A-dật-đa, là một vị Bụt hay Bồ tát trong …