Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

PHÁO TÀU TYPE H/PJ-38 130 mm

Tổng quan:– Mục tiêu: Máy bay, trực thăng, tên lửa, tàu mặt nước, công trình mặt đất mềm – cứng, mục tiêu di động mềm – cứng– Thể loại: pháo tàu 130 mm H/PJ-38 HE …