Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

SONAR AN/SQS-26

AN/SQS-26 là một sonar tàu mặt nước của Hải quân Hoa Kỳ, gắn mũi tàu, tần số thấp, chủ động/thụ động được phát triển bởi Phòng thí nghiệm âm thanh dưới nước (Naval Underwater Sound …

TÀU NGẦM HẠT NHÂN Kursk K-141

Tổng quan:– Tên gọi, số hiệu: K-141 Kursk (tên thành phố «Курск»)– Đặt ky: năm 1990– Ra mắt: năm 1994– Được đưa vào hoạt động ngày 30/12/1994– Lâm nạn: ngày 12/8/2000 (Tất cả 118 thành …