Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

TÀU TIẾP VẬN NHANH LỚP Fuyu, TYPE 901

Tổng quan:– Lớp trước: lớp Fuchi (Type 903A)– Kế hoạch: 6– Đã hoàn thành: 2– Hoạt động: 2– Lượng giãn nước: 45.000-48.000 tấn– Chiều dài: 240 m– Độ rộng: 31 m– Mớn nước: 10,8 m– …

TÀU DOANH TRẠI LỚP Xu Xiake

Tổng quan:– Biên chế: 2014– Loại tàu: doanh trại– Lượng giãn nước: 23.000 tấn (tiêu chuẩn), 30.000 tấn (đầy tải)– Chiều dài: 196 m– Độ rộng: 28 m– Mớn nước: 8 m– Động lực đẩy:+ …