Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

HỆ THỐNG THÔNG TIN CHIẾN ĐẤU H/ZKJ

H/ZKJ và các hệ thống hải quân dòng H/ZKT là các hệ thống quản lý/dữ liệu chiến đấu CDS/CMS (Chinese combat data/management systems) được lắp đặt trên tàu mặt nước chiến đấu của Hải quân …