Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

VŨ KHÍ CỦA HẢI QUÂN TRUNG QUỐC

Hải quân quân giải phóng nhân dân (PLAN) là thuộc Quân giải phóng nhân dân (PLA), lực lượng vũ trang của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Lực lượng PLAN bao gồm khoảng 250.000 quân …