Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

MỒI BẪY SRBOC Mark 36

Tổng quan: Quả đạn Mk 36– Mod 1 và 5: 12 quả (2 loạt), 40 quả (2 tủ)– Mod 2, 6 và 9: 24 quả (4 loạt), 80 quả (4 tủ)– Mod 8: 48 quả …

TÊN LỬA VÁC VAI 9K38 Igla (A-87)

Tổng quan:– Kiểu loại: Hệ thống phòng không xách tay MANPADS (Man-portable air-defense system)– Xuất xứ: Liên Xô– Lịch sử phục vụ: từ 1981 đến nay– Thực chiến: Chiến tranh vùng Vịnh; Cenepa; Nam Tư; …