Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

TÀU KHU TRỤC LỚP Derzky

Tổng quan:– Nhà điều hành: Hải quân Đế quốc Nga; Liên Xô– Lớp trước: Novik– Lớp sau: Fidonisy– Trong biên chế: 1913-1941– Hoàn thành: 9– Bị mất: 3– Kiểu loại: tàu khu trục– Lượng giãn …

TÀU KHU TRỤC LỚP Ognevoy, PROJECT 30

Tổng quan:– Nhà điều hành: Hải quân Liên Xô; Bungari– Lớp trước: Sobrazitelnyy– Lớp sau: Skory (Project 30bis)– Lớp dưới: Project 30, Project 30K– Lịch sử xây dựng: 1938-1948– Lịch sử phục vụ: 1945-1966– Kế …

TÀU KHU TRỤC LỚP Skory, PROJECT 30bis

Tổng quan:– Nhà vận hành: Hải quân Liên Xô; Ai Cập; Indonesia; Ba Lan– Lớp trước: Ognevoy (Project 30)– Lớp sau: Neustrashimy (Project 41)– Lịch sử xây dựng: 1949-1953– Lịch sử phục vụ: 1949-1984– Hoàn …