Hiển thị: 1 - 6 của 6 kết quả

TÀU NGẦM DIESEL-ĐIỆN LỚP Shchuka

Tổng quan:– Nhà vận hành: Hải quân Liên Xô– Lớp trước: lớp Leninets– Lớp sau: Pravda; lớp S Liên Xô– Lịch sử phục vụ: 1932– Trong biên chế: 1956– Hoàn thành: 88– Bị mất tích: …

TÀU NGẦM DIESEL-ĐIỆN LỚP S (LIÊN XÔ)

Tổng quan:– Nhà điều hành: Hải quân Liên Xô; Hải quân Trung Quốc (PLAN)– Lớp trước: Shchuka– Lớp sau: lớp K; Whisky (Project 631)– Hoàn thành: 56– Kiểu loại: tàu ngầm tấn công– Lượng giãn …

TÀU NGẦM DIESEL-ĐIỆN LỚP K (LIÊN XÔ)

Tổng quan:– Nhà vận hành: Hải quân Liên Xô– Lớp trước: lớp S– Lớp sau: Zulu (Project 611)– Lịch sử phục vụ: 1939-1959; phục vụ 1940-1959– Kế hoạch đóng: 12 chiếc– Hoàn thành: 12– Tai …