Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

CÂU CHUYỆN YẾN SÀO

Mình sống trên đất Khánh Hòa, đất yến sào. Không ít người nhờ mình mua giúp món này vì có cái danh là “thổ địa”. Mình khi thì khéo léo từ chối, khi thì nói …