Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

CHIẾN TRANH (War)

Chiến tranh (war) là một cuộc xung đột vũ trang căng thẳng giữa các quốc gia, chính phủ, xã hội hoặc các nhóm bán quân sự như lính đánh thuê, quân nổi dậy và dân …