Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

THIẾU ÚY (Second lieutenant)

Thiếu úy (second lieutenant) là cấp bậc sĩ quan trong nhiều lực lượng vũ trang. Cấp bậc sĩ quan thấp nhất, thường được đặt dưới trung úy (lieutenant hoặc first lieutenant). Úc Cấp bậc thiếu …