GIAI CẤP CÔNG NHÂN (Working class)

Giai cấp công nhân (working class) là một nhóm nhỏ những người lao động được trả lương theo hợp đồng hoặc theo lương, thành viên chính xác của nhóm này thay đổi tùy theo định nghĩa. Các thành viên của giai cấp công nhân chủ yếu dựa vào thu nhập từ lao động trả lương. Các định nghĩa phổ biến nhất về “giai cấp công nhân” được sử dụng ở Hoa Kỳ giới hạn thành viên của nhóm này đối với những người lao động làm công việc lao động chân tay và lao động chân tay, có thu nhập không đủ cao để xếp họ vào tầng lớp trung lưu (middle class), hoặc cả hai. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa xã hội định nghĩa “giai cấp công nhân” bao gồm tất cả những người lao động thuộc nhóm này; do đó, định nghĩa này có thể bao gồm hầu hết toàn bộ dân số lao động của các nền kinh tế công nghiệp hóa.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *