Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

KHOA HỌC QUÂN SỰ (Military science)

Khoa học quân sự (military science) là nghiên cứu về các quá trình, thể chế và hành vi quân sự, cùng với nghiên cứu về chiến tranh, lý thuyết và ứng dụng lực lượng cưỡng …

CHIẾN TRƯỜNG (Battlefield)

Chiến trường (battlefield, battleground, hay field of battle) là địa điểm diễn ra trận chiến hiện tại hoặc lịch sử liên quan đến chiến tranh trên bộ. Nó thường được hiểu là giới hạn ở …