Hiển thị: 1 - 4 của 4 kết quả

TẢN MẠN VỀ THẦN SỐ HỌC

Chữ viết trong ngôn ngữ con người của hầu hết mỗi dân tộc trên thế giới đều có khoảng trên dưới 30-50 kí tự mà tạo thành. Tuy nhiên, bí ẩn trong chỉ có 10 …

KINH DỊCH CƠ BẢN

“Kinh Dịch” là một trong ba bộ kinh cổ nhất Trung Hoa, sau “Kinh Thi” và “Kinh Thư”. Khắp thế giới có lẽ không có bộ sách nào kì dị như “Kinh Dịch”. Ngoài ra, …

TÀU SÂN BAY SƠN ĐÔNG, TYPE 002

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: Công nghiệp đóng tàu Đại Liên– Đặt ki: Tháng 3/2015– Hạ thủy: 26/4/2017– Hoàn thành: 25/4/2018– Vào biên chế: 17/12/2019– Kiểu loại: Type 002 (Sơn Đông)– Lớp trước: Type 001 …

Xem phim “Cuộc đời Buddha” (2)

(Tiếp theo phần 1) 18. TỲ KHEO (tăng, ni) có 3 nghĩa:– Xin ăn để nuôi mạng sống (phương tiện để tu hành và dạy đạo giải thoát cho chúng sinh);– Phá trừ hết các …