Hiển thị: 1 - 6 của 6 kết quả

Xem phim “Cuộc đời Buddha”

55 tập. Phim của Ấn Độ. Tôi xem liên tục cả 55 tập phim vài ba lần. Khi xem nhấn pause dừng lại chép tay đoạn thoại muốn lưu. Vừa là để giữ lại những …

TÀU SÂN BAY Liêu Ninh (Liaoning), TYPE 001

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: Công nghiệp đóng tàu Đại Liên– Lớp trước: Tàu sân bay lớp Kiev– Lớp sau: Type 002– Hoàn thành: 1– Tên gọi: Riga (1988), rồi Varyag (1990)– Đặt hàng: …

QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Việt Nam chia quần đảo Trường Sa thành 8 cụm là cụm Song Tử, cụm Thị Tứ, cụm Loại Ta, cụm Nam Yết, cụm Sinh Tồn, cụm Trường Sa, cụm An Bang (trước đây gọi là cụm Thám Hiểm) và cụm Bình Nguyên. “Đảo” …

ĐÁ XU-BI (SU-BI)

Tọa độ: 10°55′25″B, 114°05′5″Đ (Tọa độ Google Map) Đá Xu Bi (tiếng Anh – Subi Reef; tiếng Trung – Zhǔbì jiāo; Hán-Việt – Chử Bích tiêu), là một rạn san hô vòng thuộc cụm Thị …

ĐÁ VÀNH KHĂN

Tọa độ: 9°54′10″B, 115°32′11″Đ (Tọa độ Google Map) Đá Vành Khăn (tiếng Anh – Mischief Reef(*); tiếng Trung – Měijì jiāo; Hán-Việt – Mĩ Tế tiêu) là một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình …

ĐÁ CHỮ THẬP

Tổng quan:– Tọa độ:+ 09°32’23.82” B; 112°52’50.26” Đ (nhà cũ)+ 09°33’10.74” B; 112°53’25.03” Đ (đài chỉ huy không lưu)+ 09°33’05.26” B; 112°53’12.95” Đ (giữa đường băng)+ 09°33’26.66” B; 112°53’45.20” Đ (cầu cảng)– Diện tích: Khoảng …