Xem phim “Cuộc đời Buddha”

55 tập. Phim của Ấn Độ.
Tôi xem liên tục cả 55 tập phim vài ba lần. Khi xem nhấn pause dừng lại chép tay đoạn thoại muốn lưu. Vừa là để giữ lại những gì tự thấy ấn tượng, ngộ ra, vừa để ôn lại chút vốn liếng tiếng Anh ít ỏi qua subtitle của phim.

Đây là kết quả:

1. Không dối trá, không ngạo mạn, không cần tế lễ, không cần phải khổ hạnh, không cần cung phụng, không cần hiến tế. Như vậy người thường có hiểu được chăng?

2. I’ve found the ways to salvation!
ways to salvation = con đường giải thoát

3. Look at me with your divine sight!
divine sight = tuệ nhãn

4. Muốn đột phá qua nấc thang cuối cùng, cần phải giết sạch tâm ngạo mạn.

5. “Chuyển pháp luân” chính là vận chuyển bánh xe chánh pháp.

6. Do vô minh mà có sự khổ đau, mê lầm và cả sự lo lắng.

7. Tham lam, phẫn nộ, ngạo mạn, vọng tưởng, đố kị, sợ hãi… đều do VÔ MINH (ignorance) mà ra.

8. Trí tuệ có thể giúp ta phân biệt rõ chân lý và sự vật, phân biệt rõ ta là người.

9. Tham lam chính là nguyên nhân khiến ta xa rời chân lý.

10. Tứ thánh đế (4 sự thật cao quý):
Khổ đau;
– Nguyên nhân khổ đau;
– Sự chấm dứt khổ đau;
– Con đường diệt khổ (bát chánh đạo).

11. Nguyên nhân khổ đau:
– Ngu muội;
– Tham lam;
– Sân giận;
– Sầu não;
– Lo lắng;
– Sợ hãi;
– Thất vọng;
– Chấp ngã.

12. Sự chấm dứt khổ đau:
– Trí tuệ;
– Hiểu biết (bản thân và cuộc đời)

13. Bát chánh đạo:
– Thấy biết như thật;
– Tư duy như thật;
– Suy nghĩ như thật;
– Việc làm chân chính;
– Nói năng chân chính;
– Đời sống chân chính;
– Siêng năng chân chính;
– An trú tâm chân chính.

14. Một người nào đó mà trước sau luôn tuân thủ một nguyên tắc nào đó, thì cuối cùng người đó cũng sẽ đánh mất sự tự do trong tâm linh, trở nên cứng nhắc, thiếu linh động. Còn nếu như mù quáng tuân theo những thành kiến ấy, cho rằng tín ngưỡng của mình mới là chân lý rồi phủ nhận toàn bộ cái khác. Lúc này, sự tự do của tư duy hoàn toàn không hề tồn tại nữa, chỉ còn lại một loại kiến giải chiếm lĩnh, tâm niệm của con người cũng bị khống chế rồi xung đột và phản đối cũng theo đó mà tự nhiên xuất hiện.
Sự tin tưởng mù quáng thậm chí không có tín ngưỡng lại càng bị khống chế hơn nữa. Tư duy và năng lượng vô cùng lớn, nó có thể hoàn toàn khống chế lấy bạn nhưng với ý niệm chấp nhặt. Như vậy, đó chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường tu hành.
Nếu như bị nó trói chặt thì cánh cửa chân lý không bao giờ có thể mở ra được.

15. Tất cả những tri thức của ta giống như một chiếc bè vậy. Nó dùng để qua sông. Nhưng sau đã dùng nó để qua được sông rồi thì có cần đội nó lên đầu để mang theo hay không?

16. Tình cảm được chia làm 3 loại: vui mừng, buồn đau và tĩnh lặng.
Tình cảm như ngọn sóng trào dâng rồi sau đó sẽ trở về với tĩnh lặng.
Trước hết hãy quán xét mức độ của tình cảm, an tịnh và thấu hiểu, tìm ra được chúng từ đâu đến.
Cho dù là vui hay buồn đều phải tìm ra nguồn gốc của chúng. Khi đã tìm ra được nguồn gốc của chúng rồi, sẽ phát hiện ra rằng, hết thảy mọi thứ đều là không.

17. Sự thấy biết của chúng ta chính là nhờ vào thiền định. Thiền định có thể dẹp tan vô tri. Ngoài thiền định, sự cầu cúng, khổ hạnh nhịn ăn hay là hiến tế hoặc các hình thức khác đều không thể đạt được.

(Còn nữa)


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *