TÀU PHỤC VỤ TÀU NGẦM LỚP Dazhou, TYPE 946

Tổng quan (946):
– Chiều dài: 79 m (946A – 82 m)
– Độ rộng: 9,5 m (946A – 11 m)
– Mớn nước: 2,6 m (946A – 2,7 m)
– Lượng giãn nước: 1.100 tấn ((946A – 1.500 tấn)
– Tốc độ: 18 hl/g
– Thủy thủ đoàn đoàn: 130 người (946A – 150)
– Động lực đẩy: 2 x động cơ diesel 7.400 mã lực
– Vũ khí:
+ 4 x 37 mm (946)
+ 4 x 14,5 mm (946)
+ 4 x 25 mm (946A).

Type 946 (tên NATO là lớp Dazhou) là một loại tàu cứu hộ tàu ngầm ven biển do Trung Quốc phát triển cho Hải quân (PLAN). Một sự phát triển được chỉ định là Type 946A cũng đang phục vụ cho PLAN.

Type 946

Type 946 là mẫu đầu tiên của dòng 946 theo yêu cầu được công bố vào ngày 22/1/1970 từ trụ sở PLAN, với hai tàu sẽ được đóng đồng thời. Nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua ban đầu được chỉ định làm nhà thầu, nhưng sau đó được đổi thành Nhà máy đóng tàu Quốc tế Quảng Châu. Việc xây dựng bắt đầu vào ngày 25/7/1974, và cả hai đều được hạ thủy vào cùng ngày, ngày 5/5/1977, và các cuộc thử nghiệm trên biển cho cả hai bắt đầu vào tháng 6/1977. Các cuộc thử nghiệm trên biển gần bờ được hoàn thành từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/1977, và từ ngày 26/11 đến tháng 12/1977, các cuộc thử nghiệm trên biển ngoài khơi đã được hoàn thành cho cả hai. Chúng đều được chính thức bàn giao cho PLAN vào ngày 26/12/1977, và ban đầu đều cùng được biên chế cho Hạm đội Nam Hải. Sau này, một tàu, Nan-Jiu 504 đã được biên chế lại cho Hạm đội Biển Bắc và đổi tên thành Bei-Jiu 137.

Type 946A

Type 946A (Type 946 Jia) là sự kế thừa của Type 946 trước đó, và nó là phiên bản mở rộng của Type 946. Các yêu cầu được đưa ra vào tháng 9/1978, với Nhà máy đóng tàu Hudong được giao là đơn vị chế tạo. Con tàu đi vào hoạt động cho PLAN vào tháng 12/1982 (tên NATO là lớp Dadong), có nghĩa là Đại Đông. Type 946A là tàu cứu hộ tàu ngầm được thiết kế có chủ đích cuối cùng trong biên chế của PLAN, và các tàu sau này sẽ có cả khả năng cứu hộ tàu ngầm và khả năng tiếp tế cho tàu ngầm, và do đó được Trung Quốc gọi là tàu phục vụ tàu ngầm.

Sê-ri Type 946 trong biên chế PLAN được chỉ định bằng sự kết hợp của hai ký tự Trung Quốc theo sau là số có ba chữ số. Chữ Hán thứ hai là Jiu, có nghĩa là “phục vụ” trong tiếng Trung Quốc, vì những con tàu này được phân loại là tàu phục vụ. Ký tự Trung Quốc đầu tiên biểu thị hạm đội nào mà con tàu đang phục vụ, với Đông (Đông) cho Hạm đội Đông Hải, Bắc (Bei) cho Hạm đội Bắc Hải và Nam (Nan) cho Hạm đội Nam Hải. Số hiệu tàu đã thay đổi do quy ước đặt tên tàu hải quân Trung Quốc thay đổi.

Các tàu trong lớp:
Nan-Jiu 502 (Type 946), hạ thủy 5/5/1977, biên chế 26/12/1977, Hạm đội Nam Hải.
Bei-Jiu 137 (Type 946), hạ thủy 5/5/1977, biên chế 26/12/1977, Hạm đội Bắc Hải.
Dong-Jiu 304 (Type 946A), biên chế 12/1982, Hạm đội Đông Hải./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *