Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

TÀU TÊN LỬA (Missile boat)

Tàu tên lửa (missile boat hay missile craft) là một tàu chiến nhỏ, nhanh được trang bị tên lửa chống hạm. Nhỏ hơn các tàu chiến khác như tàu khu trục (destroyer) và khinh hạm …