Hiển thị: 1 - 4 của 4 kết quả

TÀU TÊN LỬA LỚP Houjian, TYPE 037II

Tổng quan:– Có trong biên chế các nước: Trung Quốc, Pakistan– Lớp trước: Type 037IG (lớp Houxin)– Lớp sau: Type 022 (lớp Hồng Bái)– Lớp dưới: Azmat– Được đóng: từ năm 1991 đến 2001– Lịch …

TÀU TÊN LỬA LỚP Houxin, TYPE 037IG

Tổng quan:– Thiết kế: Nhà máy đóng tàu Qiuxing– Đóng tại: Nhà máy đóng tàu Hoàng Phố– Có trong biên chế các nước: Trung Quốc và Myanmar– Lớp trước: Type 021– Lớp sau: Type 037II …