Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

TÀU TRẬN TUYẾN (Ship of the line)

“Tàu trận tuyến” (Ship of the line) là một loại tàu chiến hải quân được chế tạo trong kỉ nguyên thuyền buồm từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX. Tàu trận tuyến được …

KHINH HẠM (Frigate)

Trong lịch sử Hải quân thế giới, khái niệm “frigate” được sử dụng rất đa dạng, rất khó hình dung, tùy thời đại, tùy quốc gia. Ngày nay, frigate được coi là tàu khu trục …