Hiển thị: 1 - 4 của 4 kết quả

NGƯ LÔI HẠNG NẶNG SET-65 (Yenot-2)

Tổng quan:– Xuất xứ: Liên Xô– Kiểu loại: ngư lôi hạng nặng– Lịch sử phục vụ: 1965 (SET-65); 1972 (SET-65M)– Lịch sử phát triển: 1960-1965– Nhà phát triển: Liên Xô – Gidropribor– Sản xuất: từ …

NGƯ LÔI HẠNG NẶNG SET-53 (Yenot-1)

Tổng quan:– Xuất xứ: Liên Xô– Kiểu loại: ngư lôi hạng nặng– Lịch sử phục vụ: từ 1958 (SET-53); từ 1964 (SET-53M)– Lịch sử phát triển:+ 1950-1957 (SET-53)+ Đầu những năm 1960 (SET-53M)– Nhà phát …