Hiển thị: 1 - 5 của 5 kết quả

BOONG GIẾNG

Trên một số loại tàu đổ độ, để chứa các phương tiện nhỏ hơn bơi từ ngoài vào hay từ trong ra để đổ bộ lên bờ, thường được thiết kế một boong riêng mà …

TÀU NGẦM U-boat

U-boat là tàu ngầm hải quân do Đức vận hành, đặc biệt là trong Thế chiến I và II. Mặc dù đôi khi chúng là vũ khí hiệu quả của hạm đội chống lại tàu …

TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO (Ballistic missile)

Tên lửa đạn đạo (Ballistic missile) sử dụng chuyển động của đường đạn để đưa đầu đạn tới mục tiêu. Các loại vũ khí này chỉ được dẫn đường trong khoảng thời gian tương đối …