Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

THỦY THỦ THƯỜNG (Ordinary seaman)

Thủy thủ thường (Ordinary seaman) là một cấp bậc quân sự được sử dụng trong lực lượng hải quân. Vương quốc Anh Trong Hải quân Hoàng gia (RN) vào giữa thế kỷ XVIII, thuật ngữ …

BOONG TRƯỞNG (Boatswain)

Boong trưởng (Boatswain,/ˈboʊsən/ BOH-sən, trước đây và theo phương ngữ cũng là /ˈboʊtsweɪn/ BOHT-swayn), bo’s’n, bos’n hoặc bosun, còn được gọi là “deck boss”, hoặc một thành viên đủ tiêu chuẩn của bộ phận boong, …

THỦY THỦ CÓ KHẢ NĂNG (Able seaman)

Thủy thủ (người đi biển) có khả năng (Able seaman) là một cấp bậc quân sự được sử dụng trong lực lượng hải quân. Hải quân Hoàng gia Năm 1653, Hải quân Hoàng gia (RN) …