Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

TÀU NGẦM AIP TYPE 039B

Tàu ngầm diesel-điện của Trung Quốc Type 039 có rất nhiều thông tin nhiễu loạn, không có cơ sở xác định độ chính xác. Việc phân loại 039, 039A, 039G, 039B, 039C, 039D chỉ là …