Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

CẤP BẬC TRONG HẢI, LỤC, KHÔNG QUÂN

SĨ QUAN CẤP TƯỚNG (General officer); SĨ QUAN CỜ (Flag officer); SĨ QUAN KHÔNG QUÂN (Air officer)– Nguyên soái, Thống chế (trên cấp tướng hoặc có tính chất danh dự): chief marshal; field marshal; air …