Hiển thị: 1 - 7 của 7 kết quả

HẢI QUÂN Ý (Italian Navy)

Tổng quan:– Thành lập:+ 1861 với tên gọi (chính thức) Regia Marina (Hải quân Hoàng gia)+ 1946 với tên gọi Marina Militare (Hải quân của CH Ý)– Quy mô:+ 30.923 nhân viên+ 184 tàu (bao …

HẢI QUÂN HY LẠP (Hellenic Navy)

Tổng quan:– Thành lập:+ 1821 (trên thực tế)+ 1828 (chính thức)– Quy mô: 30.000 nhân viên– 120 tàu chiến và tàu phụ trợ, bao gồm:+ 13 khinh hạm+ 11 tàu ngầm+ 19 tàu tên lửa+ …

HẢI QUÂN AI CẬP (Egyptian Navy)

Tổng quan:– Thành lập: 1800– Chi nhánh:+ Cảnh sát biển Ai Cập (Egyptian Coast Guard)+ Hải quân Ai Cập Thunderbolt (Egyptian Navy Thunderbolt)+ Không quân Hải quân Ai Cập (Egyptian Naval Aviation)– Quy mô: 18.500 …