Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ ĐIỆN TỬ (ECM)

Biện pháp đối phó điện tử ECM (Electronic countermeasure) là một thiết bị điện hoặc điện tử được thiết kế để đánh lừa hoặc đánh lừa radar, sonar hoặc các hệ thống phát hiện khác, …

NHẬN BIẾT BẠN THÙ (IFF)

Nhận biết bạn thù IFF (Identification friend or foe) là một hệ thống nhận dạng được thiết kế để chỉ huy và kiểm soát. Nó sử dụng một bộ phát đáp để lắng nghe tín …