RADAR Type 382

Tổng quan:
– Độ cao tối đa: 30.480 m
– Độ cao tối thiểu: 0 m
– Phạm vi tối đa: 296,3 km
– Phạm vi tối thiểu: 0,6 km
– Thế hệ: Đầu những năm 2000.

Radar Fregat-M2EM 3D trên khinh hạm lớp Đô đốc Grogorovich (Nga)

Type 382 (hay H/LJQ-382) là một radar tìm kiếm trên không hải quân 3-D do Trung Quốc phát triển. Nó sử dụng hai mảng phẳng quay lưng vào nhau trên giá treo xoay.

Mối quan hệ giữa Type 382 và radar Fregat MAE-3 của Nga (tên NATO: Top Plate) là không rõ ràng. Vào năm 2015, Type 382 được Kirchberger và Jane’s Fighting Ships xác định là Fregat, hoặc có thể là một phiên bản thiết kế ngược. Đồng thời, Schwartz tuyên bố rằng Type 382 “khá tiên tiến” so với radar của Nga. Vào năm 2020, Wertheim đã sử dụng “Top Plate” kết hợp với tên gọi của Trung Quốc./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *