Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

66 CÂU THIỆN NGỮ

I. Chấp dính là gốc khổ đau1. Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm.2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không …