Hiển thị: 21 - 25 của 25 kết quả
Chân dung Lemo

ĐẠO PHẬT CƠ BẢN

Tứ diệu đế (4 chân lý cao cả, tứ thánh đế).– khổ đế,– tập đế,– diệt đế,– đạo đế.Bát khổ:– sinh,– lão,– bệnh,– tử,– ái biệt li khổ,– oán tắng hội khổ,– cầu bất đắc …

Xem phim “Cuộc đời Buddha” (3)

(Tiếp theo phần 2) 33. Ngôn ngữ đúng như dao nhọn vậy, nó giết người ta trong vô hình. 34. Đối với thiện niệm, hoặc là ghi nhớ trong lòng, hoặc là tìm hiểu nghiên …

Xem phim “Cuộc đời Buddha” (2)

(Tiếp theo phần 1) 18. TỲ KHEO (tăng, ni) có 3 nghĩa:– Xin ăn để nuôi mạng sống (phương tiện để tu hành và dạy đạo giải thoát cho chúng sinh);– Phá trừ hết các …

Xem phim “Cuộc đời Buddha”

55 tập. Phim của Ấn Độ. Tôi xem liên tục vài ba lần. Khi xem nhấn pause dừng lại chép tay đoạn muốn lưu. Vừa là để giữ lại những gì tự thấy ấn tượng, …