Hiển thị: 21 - 30 của 32 kết quả

GIỚI – ĐỊNH – TUỆ

Giáo lý nhà Phật giúp con người giải thoát tất cả mọi phiền não khổ đau để cho thân tâm được an lạc và chứng ngộ Niết bàn. Chính tam vô lậu học tức là …

TỨ DIỆU ĐẾ

Tứ diệu đế (hay Bốn Chân Lý Cao Thượng) gọi tên trong tiếng Việt một cách ngắn gọn gồm: Khổ, Tập, Diệt và Đạo. Nguyên văn trong tiếng Pāli là Dukkha sacca, Samudaya sacca,  Nirodha …

BÁT KHỔ

Quan niệm về khổ trong Đạo Bụt có vai trò là kim chỉ nam dẫn lối cho con người nhận thức được sự khổ và giải thoát khỏi những nỗi khổ mà từ khi thọ …

BÁT CHÁNH ĐẠO

Bát chánh đạo là con đường tám nhánh để giải thoát khỏi Khổ. Ðây là con đường độc nhất đi vào giải thoát hết thảy các lậu hoặc, đạt được quả vị Alahán. Bát chánh …

VÔ THƯỜNG

Vô thường là gì? Vô thường nghĩa là không có gì có thể kéo dài và trường tồn mãi mãi. Tất cả sự vật, hiện tượng trong vũ trụ đều vĩnh viễn không ở yên …

TRÍ HUỆ

Trí Huệ là gì? Hiểu sao cho đúng về Bát Nhã, Tri Thức, Trí Huệ Trí Huệ là gì?Thông thường người ta thường nhầm lẫn giữa trí thức và trí huệ.Trí thức là cái biết …

Chân dung Lemo

ĐẠO PHẬT CƠ BẢN

Trong các “giáo chủ” các tôn giáo khác nhau mà ta biết, Đức Buddha là người có thời gian tại thế, do đó, có thời gian thuyết pháp nhiều nhất. Giáo pháp của Ngài vì …

Xem phim “Cuộc đời Buddha” (3)

(Tiếp theo phần 2) 33. Ngôn ngữ đúng như dao nhọn vậy, nó giết người ta trong vô hình. 34. Đối với thiện niệm, hoặc là ghi nhớ trong lòng, hoặc là tìm hiểu nghiên …

Xem phim “Cuộc đời Buddha” (2)

(Tiếp theo phần 1) 18. TỲ KHEO (tăng, ni) có 3 nghĩa:– Xin ăn để nuôi mạng sống (phương tiện để tu hành và dạy đạo giải thoát cho chúng sinh);– Phá trừ hết các …