Hiển thị: 11 - 20 của 25 kết quả

THAM SÂN SI

Tham sân si là gì? Tham Sân Si được ví như ba thứ độc hại (tam độc) luôn nằm trong thâm tâm của mỗi con người. Nếu con người không hiểu biết, không tìm cách …

6 TẦNG BẬC CỦA CẢM XÚC

Mây tầng nào, đón gió tầng đó! Con người khác nhau về nghiệp quả, về nhận thức, văn hóa, quan niệm, lịch sử, vùng miền, tuổi tác… do đó mỗi người đều ở những “tầng …

GIỚI – ĐỊNH – TUỆ

Giáo lý nhà Phật giúp con người giải thoát tất cả mọi phiền não khổ đau để cho thân tâm được an lạc và chứng ngộ Niết bàn. Chính tam vô lậu học tức là …

TỨ DIỆU ĐẾ

Tứ diệu đế (hay Bốn Chân Lý Cao Thượng) gọi tên trong tiếng Việt một cách ngắn gọn gồm: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Nguyên văn trong tiếng Pāli là Dukkha sacca, Samudaya sacca,  Nirodha sacca …

BÁT KHỔ

Sự đau khổ của con người trong cuộc sống không có từ ngữ nào có thể diễn tả cho hết mặc dù có khi nó được cụ thể rất ngắn gọn và súc tích trong …

BÁT CHÁNH ĐẠO

Bát chánh đạo là con đường tám nhánh để giải thoát khỏi Khổ. Ðây là con đường độc nhất đi vào giải thoát hết thảy các lậu hoặc, đạt được quả vị Alahán. Bát chánh …

VÔ THƯỜNG

Vô thường là gì? Vô thường nghĩa là không có gì có thể kéo dài và trường tồn mãi mãi. Tất cả sự vật, hiện tượng trong vũ trụ đều vĩnh viễn không ở yên …

TRÍ HUỆ

Trí Huệ là gì? Hiểu sao cho đúng về Bát Nhã, Tri Thức, Trí Huệ Trí Huệ là gì?Thông thường người ta thường nhầm lẫn giữa trí thức và trí huệ.Trí thức là cái biết …