TÀU QUÉT MÌN Type 081

Tổng quan:
– Kiểu loại: tàu quét mìn
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Số lượng: Lô 1: 4 tàu; Lô 2: 10 tàu
– Nhà máy đóng tàu: Quý Châu, Giang Nam, Vũ Xuyên
– Tình trạng: đang phục vụ
– Lượng giãn nước (đầy tải): Lô 1: 996 tấn; Lô 2: 1.200 tấn
– Chiều dài: Lô 1: 65 m; Lô 2: 67,8 m
– Vũ khí:
+ Lô 1: 1 x 37 mm H/PJ-76F (nòng đôi)
+ Lô 2: 1 x 30 mm H/PJ-14 (nòng đơn).

Tàu quét mìn Type 081 (tên mã NATO: lớp Whirlpool) là một loại tàu quét mìn ngoài khơi mới được Trung Quốc chế tạo sau tàu quét mìn lớp “Whirlpool” Type 082II.

Lô 1

Con tàu đầu tiên, Zhangjiagang, được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Qiuxin Thượng Hải vào năm 2006 và đi vào hoạt động vào ngày 5/3/2007. Tàu có lượng giãn nước toàn tải 996 tấn, được trang bị pháo phòng không 37 mm 2 nòng 76F. Trên sàn thao tác của loại tàu này có bố trí dây cáp thép, thiết bị quét mìn âm thanh dùng cho thiết bị quét mìn buộc dây, cần trục boong làm nhiệm vụ chính làm nhiệm vụ quét mìn ngoài khơi.

Lô 2

So với lô đầu tiên, hình dạng mũi của đợt quét mới đã được thay đổi một chút và một khẩu pháo tàu tự động điều khiển từ xa một nòng H/PJ-14 30 mm đã được lắp đặt ở phía trước, và lượng giãn nước đầy tải đã được tăng lên 1.200 tấn. Thường được gọi là Type 081A.

Tàu trong lớp:

Lô 1
– 805 (nguyên là 705), Trương Gia Cảng, biên chế 6/3/2007. Hạm đội Đông Hải.
– 810 (nguyên là 706), Tĩnh Giang, biên chế 9/11/2007, Hạm đội Đông Hải.
– 839 (nguyên là 745), Lưu Dương, biên chế 29/7/2007, Hạm đội Nam Hải.
– 840 (nguyên là 740), Luxi, biên chế 29/7/2007, Hạm đội Nam Hải.

Lô 2
– 841 (nguyên là 741), Tiểu Yết, biên chế 24/2/2012, Hạm đội Nam Hải.
– 842 (nguyên là 742), Thái Sơn, biên chế 6/8/2012, Hạm đội Nam Hải.
– 843 (nguyên là 743), Trường Thục, biên chế 13/5/2013 Hạm đội Nam Hải.
– 844 (nguyên là 744), Hợp Sơn, biên chế 10/10/2013, Hạm đội Nam Hải.
– 845 (nguyên là 730), Thanh Châu, biên chế 26/1/2014, Hạm đội Bắc Hải.
– 846 (nguyên là 731), Ngu Thành, biên chế 10/10/2014, Hạm đội Bắc Hải.
– 847 (nguyên là 710), Nhân Từ, biên chế 2018, Hạm đội Đông Hải.
– 848 (nguyên là 733), Huyền Vệ, biên chế 1/2019, Hạm đội Bắc Hải.
– 849 (nguyên là 732), Võ Đế, biên chế 2019, Hạm đội Bắc Hải.
– 831 (nguyên là 711), Quốc Qia, biên chế 2019, Hạm đội Đông Hải./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *